l l l l
ENGLISH
   

Delatnost kompanije je razvoj
projekata u oblasti nekretnina.

Povezujemo finansijska, tehnička i fizička sredstva radi priprema lokacija za dalju prodaju.

Investiramo u atraktivne lokacije.


property Ruma

 


PAV BUILDING D.O.O. . PIB 105232958 . Matični broj 20328843 . Šifra delatnosti 70110
Tel: 011/3347-405, 3347-406 . Faks: 011/3247-658 . E-mail: fins@topaco.co.yu