l l l l
ENGLISH
   

Slobodni smo da vam ponudimo zemljište na glavnoj raskrsnici Autoputa Beograd - Zagreb i glavnog puta Novi Sad - Ruma - Šabac.

Naša firma je vlasnik zemljišta površine 221.672 m2, kako sledi:

Katastarska parcela br.11716, površine: 4 ha 26 a 80 m2, ZKUL br.10226 KO Ruma
Katastarska parcela br.11726, površine: 3 ha 67 a 24 m2, ZKUL br.10223 KO Ruma
Katastarska parcela br.11727, površine: 8 ha 53 a 60 m2, ZKUL br.10224 KO Ruma
Katastarska parcela br.11714/1, površina: 2 ha 84 a 54 m2, ZKUL br.10228 KO Ruma
Katastarska parcela br.11730/1, površina: 2 ha 84 a 54 m2, ZKUL br.10225 KO Ruma.

katastarska skica

Cena zemljišta zavisi od veličine i položaja parcele, a biće u skladu sa tržišnim cenama u okolini.

Usmeno nam je potvrđeno u Opštini Ruma i Javnom Preduzeću za urbanizam i planiranje , da su gore pomenute parcele predviđene u poslovne svrhe (logistički centri, komercijalni objekti, skladišta, proizvodnja bez zagadjenja). Urbanistički parametri će biti definisani urbanističkim projektom koji treba da izradi budući vlasnik.

Napominjemo da je ovo najveća objedinjena građevinska parcela na ovoj raskrsnici i da je prema našim informacijama praktično nemoguće pronaći sličnu u Srbiji.

 


PAV BUILDING D.O.O. . PIB 105232958 . Matični broj 20328843 . Šifra delatnosti 70110
Tel: 011/3347-405, 3347-406 . Faks: 011/3247-658 . E-mail: fins@topaco.co.yu